Nízkoteplotní sterilizátory

 • EO Gas Disposal Device

  Zařízení na likvidaci plynu EO

  Prostřednictvím vysokoteplotního katalyzátoru může zařízení na zpracování ethylenoxidového plynu rozložit EO plyn na oxid uhličitý a vodní páru a přímo odvádět ven, aniž by bylo nutné instalovat vysokotlaké vypouštěcí potrubí. Účinnost rozkladu je vyšší než 99,9%, což výrazně snižuje emise ethylenoxidu.

 • Ethylene Oxide Sterilizer

  Sterilizátor ethylenoxidu

  Sterilizátor řady XG2.C bere jako sterilizační médium 100% plynný ethylenoxid (EO). Používá se hlavně k výrobě sterilizace přesných lékařských nástrojů, optických nástrojů a lékařských elektronických nástrojů, plastů a lékařských materiálů, které nevydrží vysokou teplotu a mokrou sterilizaci.

 • Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer

  Plazmový sterilizátor na bázi peroxidu vodíku

  Plazmový sterilizátor SHINVA bere H202 jako sterilizační činidlo a vytváří plazmatický stav H202 elektromagnetickým polem za nízké teploty. Kombinuje plynný i plazmatický H202, aby sterilizoval položky v komoře, a po sterilizaci rozkládá zbytkový H202.