Nízkoteplotní sterilizátory

 • Zařízení na likvidaci plynu EO

  Zařízení na likvidaci plynu EO

  Prostřednictvím vysokoteplotní katalytiky může stroj na úpravu plynu etylenoxidem rozložit plyn EO na oxid uhličitý a vodní páru a přímo vypouštět ven, aniž by bylo nutné instalovat vysokohorské vypouštěcí potrubí.Účinnost rozkladu je vyšší než 99,9 %, což výrazně snižuje emise ethylenoxidu.

 • Ethylenoxidový sterilizátor

  Ethylenoxidový sterilizátor

  Sterilizátor řady XG2.C používá jako sterilizační médium 100% plynný ethylenoxid (EO).Používá se hlavně ke sterilizaci přesných lékařských nástrojů, optických nástrojů a lékařských elektronických nástrojů, plastových a lékařských materiálů, které nesnesou vysokou teplotu a mokrou sterilizaci.

 • Plazmový sterilizátor peroxidem vodíku

  Plazmový sterilizátor peroxidem vodíku

  Plazmový sterilizátor SHINVA přijímá H202 jako sterilizační činidlo a vytváří plazmatický stav H202 elektromagnetickým polem při nízké teplotě.Kombinuje jak plynný, tak plazmatický H202 za účelem sterilizace předmětů v komoře a rozkládá zbytkový H202 po sterilizaci.